Sổ đỏ cấp trước ngày 05/12/2017: Không phải đổi theo quy định mới

Sổ đỏ cấp trước ngày 05/12/2017: Không phải đổi theo quy định mới

Trả lời tại buổi tọa đàm do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 25/11 xung quanh vấn đề áp dụng Thông tư 33 về quyền lợi của cá nhân có sở hữu tài sản nhà đất chung, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN&MT) đã khẳng định, việc áp dụng Thông tư này không làm phát sinh các thủ tục hành chính như lo ngại của dư luận.

 

Theo Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN&MT) Mai Văn Phấn, do trải qua các thời kỳ khác nhau nên trong luật quản lý đất đai nhiều nội dung chỉ phù hợp tại thời điểm đó. Ví dụ như: Theo Luật đất đai 1993, Luật đất đai 1998, hộ gia đình là chủ thể trong việc sử dụng quản lý đất đai. Chính vì vậy, chủ hộ hoặc chủ gia đình được ghi tên trên sổ đỏ.

 

Tuy nhiên, khi thị trường đất đai, quyền sử dụng đất được mở rộng khiến việc chỉ ghi tên chủ hộ trên sổ đỏ không còn phù hợp với điều kiện hiện tại. Chính vì vậy, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33 là để xử lý hệ quả của việc chưa tính đến vấn đề cá thể hóa quyền sử dụng đất, dẫn đến nhiều tranh chấp không giải quyết được trong thực tế của quá trình trước đây.

 

 

Sổ đỏ cấp trước ngày 05/12/2017 sẽ không phải thay đổi theo quy định mới

 

Cũng theo Ông Phấn, theo pháp luật hiện hành, có 17 trường hợp thể hiện thông tin của người sử dụng đất trên sổ đỏ, và hộ gia đình chỉ là 1 trong 17 chủ thể được cấp sổ đỏ. Và phạm vi điều chỉnh trong Thông tư 33 là các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình sử dụng đất. Thời gian qua, một số người dân đã hiểu sai: việc thành viên có tên trong sổ hộ khẩu, đồng nghĩa sẽ được ghi tên vào sổ đó. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Những trường hợp hộ gia đình được mang tên trong sổ đỏ phải đảm bảo các yếu tố: có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng; cùng chung sống và có tài sản đóng góp hoặc đóng góp công sức chung vào việc hình thành nên tài sản đó. Có nghĩa là, không phải cứ có tên trong sổ hộ khẩu sẽ được ghi tên trên sổ đỏ. Chỉ có những người có quyền sử dụng đát mới được ghi trên sổ đỏ.

 

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, có nhiều câu hỏi được đặt ra trong đó có câu hỏi liên quan tới các sổ đỏ đã cấp trước ngày 05/12/2017, người dân có phải thực hiện đổi sổ đỏ? Trả lời câu hỏi này, ông Phấn cho biết các sổ đỏ cấp trước thời điểm ngày 05/12/2017 vẫn có giá trị pháp lý bình thường theo như quy định tại Điều 98 Luật Đất đai. Việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung tên cho đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 6 – Thông tư 33, là khi các giao dịch thực hiện ở các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật đúng tên chủ thể là thành viên của hộ gia đình mà có chung quyền sử dụng đất.