KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KINH DOANH TAM THÀNH GROUP K01 - THÁNG 08/2020

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KINH DOANH TAM THÀNH GROUP K01 – THÁNG 08/2020

Ngày 12/08/2020, Tổng Giám đốc Mạch Đức Định đã trao Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Quản lý Tam Thành Group K01.

 

Với tôn chỉ “Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp” và Khát vọng là nơi đào tạo ra những con người có giá trị: trí tuệ và tử tế, Ban Lãnh đạo Tam Thành luôn chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển con người trong doanh nghiệp.
 
Bên cạnh được cử đi tham gia những khóa học dành cho cấp quản lý tại các Học viện doanh nhân như Học viện CEO Việt Nam, Học viện Quản lý Pace…, đội ngũ Quản lý và nhân viên Tam Thành còn được tham gia các chương trình đào tạo định kỳ nhằm nâng cao kiến thức thị trường, phát triển toàn diện các kỹ năng tư vấn và tạo động lực chinh phục mọi thử thách.
 
Khóa đào tạo Quản lý Kinh doanh Tam Thành Group – K01 tháng 08/2020 đã mang đến những kiến thức thực chiến nhất về Kinh doanh bất động sản cũng như các kỹ năng quản lý, nghệ thuật quản trị con người.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ: