Trảng Bom sở hữu 2/5 KCN lớn nhất tỉnh Đồng Nai: KCN Bàu Xéo, KCN Giang Điền - TAM THÀNH GROUP

Trảng Bom sở hữu 2/5 KCN lớn nhất tỉnh Đồng Nai: KCN Bàu Xéo, KCN Giang Điền

Theo thông tin trên cổng thông tin chính thức từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, 5 KCN lớn nhất bao gồm: KCN Ông Kèo, KCN Nhơn Trạch III, KCN Giang Điền, KCN Bàu Xéo, KCN Amata. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy lớn nhất thuộc về KCN Bàu Xéo với 98,1%.